מבחני תיאוריה לרכב פרטי
<<<27282930313233343536373839>>>
אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
להציב משולש אזהרה.
להפעיל את כל מחווני הכיוון.
להציב שלט "מיד אשוב".
נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:
אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית, אך אסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת, אבל רק כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית.
האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?
לא. האיתות אינו מקנה כל זכות ? יש לוודא הסתכלות נכונה, נוסף לאיתות.
כן. החוק מחייב אותנו לאותת בעת התחלת הנסיעה. חובת הזהירות חלה על עוברי הדרך האחרים.
כן. בעת התחלת הנסיעה נסתפק באיתות בלבד. בעת ההשתלבות בתנועה יש זמן להסתכלות.
כן. פעולות מיותרות, נוסף לאיתות הנדרש, גוזלות זמן יקר מן המשתמש ברכב ויוצרות מתחים מיותרים.
האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.
מותר, בכביש בעל שני נתיבים.
מותר, בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה.
מותר, אם לא סומן אחרת.
האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא, בתנאי שהדבר נעשה בזהירות.
מותר לקרוא, אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון.
מותר לשלוח, אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
תמרור 3933.jpg
אסור לך לעצור בימין הכביש.
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
התחממות יתר של המנוע, עקב עלייה תלולה.
קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות.
מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?
מערכת המונעת את נעילת גלגלי הרכב בבלימת חירום, וכך משתמרת פעולת ההיגוי של הרכב.
מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת הבלמים של הרכב.
מערכת המתקנת טעויות נהג בבלימה ומסייעת בהגברת יציבות הרכב.
מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת ההיגוי של הרכב.
מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?
בדיקה והסתכלות במראות, בדיקת הנתיב המיועד, איתות, הבטחת אפשרות המעבר וסטייה מתונה (באלכסון) מנתיב לנתיב.
מעבר בין נתיבים יעשה בשני שלבים: שלב הסטייה ואחריו תקשורת עם הנהגים האחרים.
המעבר בין הנתיבים ייעשה בשני שלבים: שלב הסטייה ואחריו שלב האיתות ביד.
המעבר חייב להיעשות באלכסון קצר ביותר ובזמן קצר ככל האפשר.
על פי שיטת הניקוד:
רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב ליצרן או לסוכנות הרכב.
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו.
מותר, אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה.
מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת האיתות בלוח המחוונים (השעונים) בתא הנהג?
מתח המצבר נמוך.
לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או אינה תקינה.
התופעה נובעת מתקלה בלוח המחוונים (שעונים).
מתג האיתות במחוונים אינו במקומו.
בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור אותו במהירות.
להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית, כדי לפנות את הדרך לרכב הבא מולך.
להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר.
מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
להביט במראה הפנימית ולוודא שאין כלי רכב מאחורינו.
להסתכל לפנים, רחוק ככל האפשר.
להביט במראות ולסובב את הראש אל הכיוון שאליו אנחנו מתכוונים לנוע.
לחפש שילוט המכוון ליעדים שלנו.
כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?
תמרור 3725.jpg
אפשר לרוכב האופניים (1) להמשיך בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו.
צפור בחזקה לרוכב האופניים (1) כדי שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה.
היכנס (3) למרכז הצומת, ובכך תמנע פגיעה באופניים (1) מצד הרכב הכחול (2).
עקוף את רוכב האופניים (1) בזריזות ובזהירות. הוא ימתין.
האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
תמרור 3147.jpg
מותר רק לרכב ציבורי.
מותר רק באור יום.
מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
אסור לחלוטין.
האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
תמרור 3214.jpg
אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
מותר, בתחום בית ספר יסודי בלבד.
מותר, בדרך עירונית.
מותר, בתחום בית ספר תיכון בלבד.
כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?
על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
על ידי נסיעה מהירה אחורנית.
על ידי יציאה בנסיעה מהירה והשתלבות זריזה בתנועה.
על ידי איתות מיד עם תחילת הנסיעה.
בעקומה חדה האט את הרכב:
תמרור 3902.jpg
מיד לאחר הכניסה לעקומה.
במשך כל הנסיעה בעקומה.
ביציאה מהעקומה.
לפני הכניסה לעקומה.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
תמרור 3892.jpg
כלי הרכב חונים צמוד זה לזה ואינם מאפשרים מעבר הולכי רגל.
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
אין כל סכנה בכביש שלפניך.
שוטר תנועה רושם דוחות לנהגים שחנו בימין הכביש.
כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:
נסה לעקוף אותו כדי להשאיר אותו מאחור.
החזק רגל על בלם הרגל דרך קבע כדי שגם אתה תוכל לעצור אם יהיה הצורך.
שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך (לפי שיטת שמירת מרחק ? 22, 21).
עצור מיד כשאתה מבחין באורות הבלימה של הרכב שלפניך, בלי קשר למרחק ממנו.
באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?
תמרור 3079.jpg
בכביש בלבד ? במקום שיש בו כביש.
בשול ועל שטח ההפרדה, בעת גודש תנועה.
בכביש ועל שטח ההפרדה, בכל עת.
בכל חלק של הדרך.
מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?
תמרור 3972.jpg
עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין הכביש.
בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש.
מפאת רוחבו הצר של הכביש.
עקב מגבלת שדה הראייה לפנים.
היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?
תמרור 3832.jpg
מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש.
שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על הכביש.
רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
במרחק שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:
בעת חצייתו במעבר החצייה, הולך הרגל אינו מחויב להתחשב בנהגים המתקרבים לצומת.
אין סכנה להולכי רגל בקרבת הצומת.
הצומת הוא המקום המסוכן ביותר בכביש, כי הנהגים אינם מתייחסים די הצורך בהולכי הרגל, אלא רק ברמזורים.
מקום החצייה הבטוח ביותר להולך הרגל הוא במעבר החצייה הסמוך לצומת, כי נהג הרכב חייב להאט באזור הצומת.
אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?
הוראת תמרור "עצור" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
הוראת תמרור עדיפה תמיד (רמזור עלול להתקלקל).
הוראת תמרור "תן זכות קדימה" עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב.
הוראת רמזור (פרט לאור צהוב מהבהב) עדיפה מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה.
כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?
תמרור 3839.jpg
ניסע בימין הקיצוני של הכביש, נדליק אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך.
נאט ונצפור צפירה ארוכה ומתמשכת לפני כל עיקול בדרך.
יש לנהוג בהילוך גבוה ולהמעיט בשימוש בבלמים, למניעת אבדן כושר הבלימה של הרכב.
יש לנהוג סמוך לקו-האמצע.
מהי מהירות סבירה ?
תמרור 3139.jpg
בכביש סלול ? 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
חובה להאט את נסיעת הרכב:
בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי.
בכניסה למנהרה ובנסיעה בה.
בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה המסומן על הכביש.
כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:
ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת הדלק.
ללחוץ על מתג ההתנעה (סטרטר).
להפסיק את פעולת המנוע.
ללחוץ על דוושת המצמד.
מהו תפקיד בלם עזר (חנייה) ברכב?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא יתדרדר בעת חנייה.
להגביר את עצמת הבלימה של הבלמים.
השימוש בו מצמצם את שחיקת בלמי השירות (בלם-רגל).
לוודא עצירה לפני רמזור אדום.
בדוק מבחן תיאוריה